החלטנו ליצור רצף תמונות של תהליך הבניה של אחד הבתים.